CEVT satsar på den
digitala arbetsplatsen

 

Den digitala arbetsplatsen
har fått en central roll

CEVT utvecklar morgondagens teknik och framtidens bilar inom den kinesiska Geely-koncernen. På bara några få år har företaget etablerat sig som en betydande aktör inom det västsvenska bilklustret. CEVTs innovationscenter i Göteborg är ett nav för ett kreativt, mångkulturellt och internationellt samarbete i högt tempo. Här har den nya digitala arbetsplatsen fått en central roll.

Från ett fåtal anställda till
mer än 2000 medarbetare

I skrivandets stund är CEVT i full färd med att flytta in i Geelys nybyggda campus på Lindholmen i Göteborg. Här kommer spetskompetens från hela världen att samlas under ett och samma tak för att utveckla teknik och design för Geelys olika bilmodeller. Tillväxtresan under de senaste sju åren har varit snabb och imponerande, från ett fåtal anställda till mer än 2000 medarbetare. Det har inneburit många utmaningar ifråga om att förse alla med den utrustning som krävs och skapa fungerande plattformar för IT.

-IT kan vara en bisak inom många företag, men i vår bransch är det inte möjligt att driva en verksamhet utan en väl fungerande IT-organisation, säger Patrik Fredlund som ansvarar för teknisk infrastruktur och IT-säkerhet inom CEVT.

Mobiliteten avgörande för flexibla arbetssätt

Arbetsmiljön och företagskulturen inom CEVT är minst sagt internationell. Det finns exempelvis mer än 30 olika nationaliteter representerade bland företagets medarbetare. De anställda är ofta på resande fot och arbetstempot är stundtals högt. Det gör mobiliteten till en avgörande faktor. En viktig uppgift för Patrik och hans kollegor på IT-avdelningen har därför handlat om att skapa förutsättningar för flexibla arbetssätt.

-Redan från dag ett bestämde vi oss för att inte ha fasta abonnemang. Vi måste kunna ge våra medarbetare rörlighet och möjligheten att arbeta även om de är på resande fot. En professionell arbetsgivare måste också kunna erbjuda förutsättningar som möter de anställdas behov i vardagen. Det är viktigt att man själv har möjlighet att styra sin arbetsdag, inte minst med hänsyn till familjelivet, säger Patrik.

Mobilen, ett viktigt
verktyg i vardagen

För medarbetarna inom CEVT blir därför mobilen ett viktigt verktyg i vardagen och ambitionen inom organisationen är tydlig. Alla ska kunna vara nåbara var de än befinner sig och allt som är viktigt ska finnas tillgängligt via mobilen. En av företagets medarbetare som ofta använder mobilen som arbetsredskap och nyttjar CEVTs olika mobila plattformar är Malin Willbro, PR-ansvarig inom CEVT.

–Väldigt mycket av det jag gör ställer krav på en fungerande mobilitet, inte minst med hänsyn till det höga arbetstempot. Jag använder tiden på bussen, på väg till och från jobbet, för att exempelvis ta del av pressreleaser och kommunicera med våra kinesiska kollegor. Jag är också beroende av en bra telefon som jag kan filma och fotografera med för sociala medier, säger Malin.

- Samsung DeX tar det flexibla arbetssättet till en ny nivå

Patrik Fredlund, Vice President EUS Security Operations,  CEVT

Läs mer om Samsung DeX

Vill du öka flexibiliteten för din mobila arbetskraft?

Starkt fokus på den digitala arbetsplatsen och ny teknik

Arbetssättet inom CEVT har skapat ett starkt fokus på den digitala arbetsplatsen. Det har i sin tur lett till en öppenhet och ett intresse för ny teknik och nya lösningar inom företaget, både bland yngre och äldre medarbetare.

– I många fall ligger vi i framkant med den teknologi vi använder och är kanske till och med lite förgrundsfigurer inom Geely, säger Patrik.

Ett exempel på tillämpningen av ny teknik är användandet av s.k. tunna klienter som inte ställer krav på skrymmande eller kostsam hårdvara. Sedan ett par år tillbaka använder ett antal medarbetare sig av Samsung DeX. Det är en funktion som förvandlar en vanlig smartphone till en dator genom att ansluta den till en tv eller bildskärm. Allt som krävs är en DeX Station, en HDMI-kabel och ett trådlöst tangentbord. Många vanliga program, som exempelvis MS Office Suite, är optimerade för att fungera tillsammans med Samsung DeX. Det är också möjligt att delta i videomöten med en större upplevelse. Patrik själv använder sig ofta av Samsung DeX i sitt dagliga arbete.

– Jag gör exempelvis många presentationer med mobilen i fickan. Det är ingen som märker att jag inte har någon dator med mig. Och via VDI, som är en Citrixlösning, får jag tillgång till all datorkraft back end. Det gör att jag även kan använda mig av tyngre applikationer i mobilen.

Patrik tror att de tunna klienterna kommer att efterfrågas allt mer i framtiden, eftersom de anställda inte vill släpa runt på utrustning i onödan. Han tror också att många helt kommer att ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter med verktyg som Samsung DeX.

Nytt samarbete med Techstep

Alla insatser för att främja mobiliteten ställer självklart ökade krav på på hårdvaran och gör hanteringen av de mobila enheterna till en kritisk fråga. Därför har CEVT nyligen inlett ett samarbete med Techstep som kommer att stå för leveransen av samtliga mobiltelefoner inom företaget, hela vägen ut till användaren. Techstep kommer även att svara för service, support och återtag av gamla mobiltelefoner. För Patrik är det enkelt att motivera det nya samarbetet.

– Det som vi inte är bra på, ska vi inte göra själva. Då är det bättre och mer effektivt att söka samarbete med en extern partner som kan ta ansvar för hela livscykeln. Det har varit tungt vägande för upphandlingen, inte minst ur miljösynpunkt.

Origo Business Cloud digitaliserar interna processer

Techstep kommer även att tillhandahålla en tjänst som kallas för Origo Business Cloud. Det är ett digitaliseringsverktyg och en form av databas som gör det enklare att hantera interna processer och frågor som rör de anställdas telefoni. I databasen är det till exempel möjligt för de anställda att själva hantera beställningar av nya telefoner, beställa service och uppdatera sitt abonnemang. Allt sker via förutbestämda policys och hanteras med hjälp av digitala rekvisitioner och attester.  

CEVT, ett lysande exempel
på en modern arbetsplats

CEVT är ett gott och klart lysande exempel på hur de nya och moderna arbetsplatserna börjar växa fram i en allt snabbare takt. Och enligt Patrik har vi bara sett början.

– Jag tror vi kan förvänta oss en ännu större tonvikt på mobilitet, med tunna klienter och förbättrade möjligheter att kunna jobba remote. Vi har börjat ta steg som kommer att accelerera fort. Det är inte bara arbetsgivaren som driver utvecklingen, det är något som de anställda efterfrågar i lika hög utsträckning. Och det är en utveckling som alla gynnas av. 

Snabba fakta om

CEVT

CEVT is an innovation center for the Geely Holding Group, developing mobility solutions for a different tomorrow. Modular development, advanced virtual engineering and software development enable us to deliver world-class technology to all Geely Group brands.

Läs mer om CEVT

Making work mobile

Vill du lära dig mer om Samsung DeX och Origo Business Cloud?

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta nästa steg med din mobilitet.