Drift och Support

Stärk upp IT-avdelningen med kvalificerade resurser

Minskade kostnader och ökad kompetens

Nordiska företag inom både privat och offentlig sektor är snabba och inte minst bra på att använda nya digitala verktyg. Arbetsplatserna är relativt små medan kravet på effektivitet är högt. Dessa ramvillkor gör det svårt att upprätthålla en IT-avdelning med hög kompetens och bredd för att ständigt täcka nya verktyg.

Lokal support i världsklass

Techstep har byggt upp en organisation för drift och support till våra kunder, som är ledare i vår del av världen när det gäller service och expertis. Vi stödjer våra kunder från lösningsdesign och projekt för första, andra och tredje raden teknisk support, utbildning och system teknisk support. Till exempel har vi branschens bästa certifierade team inom mobilitetslösningar, Apple-produkter och kundcenterlösningar.

Techstep har lång erfarenhet och ett omfattande tillvägagångssätt för verksamhet och support för hundratals kunder. Storleken och tillväxt som vi har, gör det möjligt att ge allt bättre service och öka vår egen kompetens för att stödja kunder i nya och utmanande områden. Våra kunder är inom den privata och offentliga sektorn, de är små och större företag, med eller utan internationell verksamhet.

Vill du veta mer om drift och support?

Viktiga funktioner i
Techstep Operation & Support

Samarbete med underleverantörer

Fler och fler av våra kunder arbetar för en multi-sourcing strategi. Detta ställer krav på Techstep för sektorsamarbete. För systematiskt samarbete med sina underleverantörer arbetar Techstep med "Operation Level Agreement" (OLA) för att säkerställa att alla leverantörer har rätt kontaktpunkter i situationer som påverkar samhällstjänster.

Samarbete med kundens IT-avdelning

För att säkerställa kommunikation och historia görs alla kontakter via Techsteps fallhanteringssystem. Vi föreslår att vi etablerar en styrningsmodell där IT-driftskoordinatorn hos kunden kan kontakta Techsteps Service Delivery Manager (SDM) direkt, när det behövs för rådgivning eller speciellt hjälp.

Service Delivery Management

Techstep Drift & Support har åtagit sig att följa upp överenskomna servicenivåer. SDM ansvarar även för att följa upp operativa nivåavtal (OLA) och att det eller de relaterade kontrakten följs och rapporteras enligt överenskomna servicemål.

Techstep Drift & Support har en proaktiv roll och rekommenderar åtgärder som kan bidra till effektiviteten och rationaliseringen av tjänsterna.

Rapportering

Alla saker är inloggade i Techsteps verksamhet och stödjer sitt processhanteringssystem. Från det här systemet tillhandahålls rapporter om alla operativa frågor, till exempel antalet utskrivna och utestående problem, trender och faktureringsöversikt.

Processer och samarbete

Fel och problemhantering måste kontrolleras så att alla aktiviteter under hela livscykeln för ett problem tas upp. Ett primärt mål är att förhindra att händelser återupptas. Ett annat viktigt mål är att minimera konsekvenserna av händelser som inte kan förebyggas. Leverantören har infört förfaranden för att eskalera större incidenter i enlighet med den överenskomna styrningsmodellen. När ett problem är löst och stabil drift återställs, gör vi en "retrospektiv" för att förhindra eller minska sannolikheten för återkommande problem. Resultaten avslöjade efter en incident inträffade i etablerade rutiner och säkerställer kontinuerlig förbättring.

Vill du effektivisera driften och supporten av dina mobila tjänster och lösningar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att att ta ett helhetsgrepp om företagets mobilitet.