Apple in Business

Apple skapar teknik och användarupplevelser som många, särskilt den yngre generationens medarbetare, föredrar. Techstep ger ditt företag möjlighet att dra nytta av fördelarna med att ge medarbetarna de verktyg och system de tycker om och arbetar bäst med.

Helhetslösningar och spetskompetens med fokus på Apples produkter och tjänster. 

Techstep levererar helhetslösningar som inkluderar spetskompetens inom mobila lösningar för företag och offentlig sektor, med fokus på Apples produkter och tjänster. Med tjänstepaketeringarna Flow by Techstep (mobilitet som tjänst), Origo Business Cloud och Mac som tjänst erbjuder Techstep organisationer en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om den mobila arbetsplatsens livscykel.

Frihet, produktivitet
och säkerhet.

Knappast någon kan säga med samma trovärdighet som Apple att de alltid har designat produkter och lösningar anpassade efter hur vi som människor lever och arbetar. Idag kan medarbetare med enkelhet kan välja fritt bland de verktyg som passar dem bäst för att arbeta kreativt och produktivt mot samma mål. När iPhone, iPad, Mac och alla kraftfulla programvara och operativsystem skruvas ihop med en sömlös och robust drift, det är då man på riktigt kan leverera en säker, användarvänlig och mobil arbetsplats.

Läs mer om iOS i verksamheten

Vill du veta mer om Apple in Business?

Apple-produkter As-a-Service

I Techsteps erbjudande Flow paketerar du enkelt iPad och Mac tillsammans iPhone. Detta innebär att företaget kan köpa och hantera all mobil utrustning genom Origo Business Cloud vilket ger verksamheten kontroll på alla steg i den mobila livscykeln. Med digitaliserade processer och automatiserade policys förenklas allt från inköp och abonnemangshantering till fakturadelning, service och återtag. Flow kombinerat med Origo Business Cloud ger företaget möjligheten att låta medarbetarna välja den mobila hårdvara de själva vill ha, utan att företaget behöver betala mer.

Minska kostnaderna
med upp till 6,500SEK

Flertalet företag, däribland IBM,  kan visa på verkliga minskningar av de totala kostnaderna för att integrera Mac i verksamheten. En Mac kan verka dyrare under inköpsfasen, men under produktens livslängd sjunker drift- och supportkostnaderna betydligt jämfört med PC-produkter. Dessutom är den genomsnittliga livslängden på en Mac längre än för datorn och restvärdet är betydligt högre.

Läs mer om alla fördelar och hur du kan spara pengar på att använda Mac i verksamheten i Forresters rapport.  

Hämta Forresters rapport om Mac i verksamheten

Strategisk partner för Mac, iPhone och iPad i verksamheten.

Med hårdvarupolicy och enkla inköpsprocesser, kan verksamheter ge medarbetarna friheten att själva välja vilken iPhone, iPad eller Mac de vill använda i tjänsten. Genom att kombinera effektiva implementationer med anpassade drifts- och supportavtal levererar Techsteps mobilitetskonsulter avancerade integrations- och EMM-lösningar som hjälper företag och organisationer att förverkliga den mobila arbetsplatsen.
 
Lär dig mer om att införa Mac i verksamheten

 

Öka effektiviteten med hjälp av Apple

Förenkla arbetsdagen med hjälpa av genvägar på ditt Mac-tangentbord. Du hittar fler smarta tips som hjälper dig att utvecklas tillsammans med dina Apple-produkter på Apples Youtube-kanal. 

Leverera en mobil arbetsplats som är hållbar för både dig och miljön!

Kontakta oss

Förverkliga det mobila kontoret tillsammans med Techstep och Apple.