Origo
Business Cloud

Digitalisera dina processer och inköp via en tjänsteplattform som ger både företag och användare kontroll, genom hela den mobila livscykeln.

En tjänsteportal för alla steg i den mobila livscykeln

Origo Business Cloud hjälper företag att få kontroll på alla steg i den mobila livscykeln. Med digitaliserade processer och automatiserade policys förenklas allt från inköp och abonnemangshantering till fakturadelning, service och återtag. Origo Business Cloud ger företaget möjligheten att låta medarbetarna välja den mobila hårdvara de själva vill ha, utan att företaget behöver betala mer.

Webinar - On demand

Origo Business Cloud

Fritt val för medarbetare - full kontroll över verksamheten! 

Läs mer och titta idag!

Vill du digitalisera dina inköps- och attest-processer?

Dagens medarbetare ställer högre krav
på digitala och automatiserade processer.

Origo Insight Mobility - 92

Har en smartphone och åtkomst till mail

92% av alla medarbetare i svenska företag med fler än 250 anställda har åtkomst till mail om de har en mobiltelefon med internetuppkoppling.

Origo Insight Mobility - 87

Använder daglig internet 󠀭
via mobilen

87% av Sveriges medborgare över 12 år använder Internet i mobilen dagligen.

Origo Insight Mobility - 66

Har åtkomst till företagsapplikationer

66 % alla medarbetare i svenska företag med fler än 250 anställda kan använda affärsapplikationer via sin mobiltelefon.

Origo Business Cloud
I centrum för företagets mobilitet 

User

Mobil policy

Skiljer på arbetsrelaterat och privat bruk.                                           

User

Översikt

Ger en enkel och tydlig översikt för mobilanvändning.                   

User

Kostnadskontroll

Ökad kostnadskontroll för verksamheten.                                          

End-user

Tid & Pengar

Sparar tid och pengar åt företaget.                                                                      
End-user

Lagar & regler

Säkerställer att lagar och förordningar efterföljs.                                            
End-user

Användarfrihet

Ger medarbetare friheten att använda mobilen till vad de vill.                    

Asset management

Asset Management ger en komplett översikt på företagets mobila hårdvara, så som smartphones, surfplattor och tillbehör. I tjänste󠀭󠀭portalen kopplas Asset Management-funktionen samman med webshopen, vilket möjliggör att både slutanvändare och administratörer kan göra beställningar och hantera service/supportärenden på ett och samma ställe. Med en gemensam portal för hantering av företagets alla enheter och användare, minskar administrationen för både IT- och HR-avdelning. Med en kraftfull tjänsteportal och en förutsägbar månadskostnad kan företaget ta ett helhetsgrepp om den mobila livscykeln, hela vägen från inköp till återtag. 

Kostnadskontroll

Kostnadskontroll för mobilanvändning handlar i princip om två saker. Mest av allt handlar det om att ge ekonomiavdelningen ett enkelt och effektivt verktyg för budgetering, redovisning och skatterapportering. För det andra handlar det om att låta medarbetarna få ut det mesta av sina mobila enheter, samtidigt som man fördelar kostnaderna mellan den arbetsrelaterade och privata användning.

Lansering under 2021

Abonnemangshantering

Techstep har ett tätt samarbete med alla de stora operatörerna och har sedan många år varit bland de största distributörerna av bland annat Telenor i Norge. Via Origo-portalen får både administratörer och användare tillgång till ett kraftfullt verktyg där de kan hantera abonnemang och tjänster utan att behöva logga in i externa operatörsportaler. Att starta, ändra och säga upp abonnemang har aldrig varit enklare. Att man dessutom kan fylla på med extra datatrafik eller andra värdefulla operatörstjänster är inte heller fel.

Hårdvarupolicy

Med en hårdvarupolicy kan företaget ge användarna friheten att exempelvis välja vilken smartphone de vill använda i tjänsten. Policyn styr vilka smartphones, surfplattor och tillbehör som ingår i standardsortimentet vilket grundar sig i olika kostnadsnivåer som företaget har godkänt. Om en medarbetaren inte nöjer sig med standardsortiment kan hen enkelt välja en dyrare modell mot ett mindre  bruttolöneavdrag. Oavsett val är hela processen automatiserad, vilket innebär att företaget slipper attestera ordrar och att besvara frågor om vad man får köpa.

Techstep har ett brett urval av marknadens mest populära smartphones, surfplattor, datorer, Macs och tillbehör. Apple, Samsung, Huawei, Lenovo och HP är bara ett axplock av våra fantastiska leverantörer. 

3 viktiga värden i Origo Business Cloud
för Arbetsgivare och Medarbetare

User

Arbetsgivarvärde 1 - Attraktiv arbetsplats

Arbetsgivaren kan erbjuda en frihet i val av mobila arbetsverktyg, så som smartphones, surfplattor och tillbehör.

User

Arbetsgivarvärde 2 - Sänkta kostnader

Med en hårdvarupolicy får arbetsgivaren kontroll på kostnader vilket minskar risken för överraskande kostnader.

User

Arbetsgivarvärde 3 - Minskad administration

Med stöd av standardiserade self-service-processer för beställningar och service, minskar administrationen för IT.

User@10x

Medarbetarvärde 1 - Det personliga valet

Medarbetaren väljer själv om hen vill välja smartphones från standardsortimentet eller om hen vill välja något extra

User@10x

Medarbetarvärde 2 - Privat användning

Obegränsad användning av den mobila enheten och möjlighet att ex. öka datamängden, minskar behovet av en privat telefon.

User@10x

Medarbetarvärde 3 - Prisvärd investering

För ett lågt bruttolöneavdrag får medarbetaren ett automatiserat utbyte av telefon var 24:e månad och kraftfull service- och support.

Vill du effektivisera hanteringen av mobila tjänster och hårdvara?

Kontakta oss så hjälper vi dig att digitalisera och automatisera företagets mobila livscykelhantering.