Återtag

För en hållbar mobil utveckling, för såväl miljö som ekonomi

Vad gör ni med era gamla mobila enheter?

Tidigare hamnade obrukbara mobiltelefoner i en byrålåda

En mobil eller surfplatta beräknas hålla i mer än 12 månader. Så mobiltelefoner som kan återanvändas en gång till innan de skrotas är en enorm miljövinst. Tidigare hamnade obrukbara mobiltelefoner i en byrålåda för att sedan glömmas bort och inte komma till sin rätt. Men tack vare EU:s nya dataskyddsförordning GDPR så har kontrollen och hanteringen stärkts.

Att ha en process och strategi som säkerställer att hanteringen av mobiler som inte längre används sker på ett säkert sätt får ni genom vår tjänst Återtag. Vid Återtag så rekommenderar vi att man även beställer tjänsten Säker Dataradering, d.v.s. en tjänst som raderar all data på enheterna.

Vill du veta vad era gamla smartphones är värda?

Radering på ett säker sätt.

En radering innebär i korta drag att man skriver över datainformationen med ettor och nollor på den aktuella minnesenheten. Därefter sker en verifiering som styrker att processen lyckats. Kunden får ett bevis i form av certifikat som bekräftar att radering genomförts lyckosamt på de inlämnade enheterna. Tillhörande rapporter med diverse information som serienummer, modell, tillverkare finns på certifikatet.

Med Återtag har ni som företag möjlighet att aktivt påverka och välja en komplett tjänst som säkerhetsställer att det följer lagen av GDPR. Men även att mobiler tas om hand och nyttjas på bästa möjliga sätt, samtidigt som ni bidrar till ett grönare klimat.

Vår tjänst Återtag syr samman hela livscykeln av era mobila enheter på ett säkert sätt och består av tre delar:

  • Återvinning
  • Återanvändning
  • Säker Dataradering

Återvinning

Om produkten inte är i brukbart skick monteras den isär för att plocka ut fungerande delar som sedan kan användas för att reparera andra produkter. Övriga delar skickas till miljöanpassad återvinning. Målet är att produkterna ska ingå i ett slutet krets- lopp där inga oönskade ämnen hamnar på fel plats.

Återanvändning

Mobila enheter som beräknas hålla i mer än 12 månader rensas på all information och putsas upp med nya eller återvunna delar för att sedan återanvändas. Dessa skickas oftast till fattiga länder för att konkurrera ut den svarta marknaden med miljöovänliga kopior. En återanvänd telefon sparar motsvarande 30 kilo i koldioxidutsläpp jämfört med att producera en ny. Det motsvarar en bilresa från Stockholm till Gävle.

Miljö

Techstep Återtag ingår i vårt helhetskoncept Flow för mobila enheter men kan även nyttjas fristående. Tjänsten är miljö- och kvalitetssäkrad enligt ISO 14001:2004 och 9001:2008.

Vill ni återvinna era mobila enheter och samtidigt minska er miljöpåverkan?

Kontakta oss så hjälper vi er att ta hand om dina gamla mobila enheter på ett sätt som gynnar både  miljö och ekonomi.