Om Techstep

Help your people do a better job

Ledande i Norden på att skapa digitala och mobila arbetsplatser. Det är kort sammanfattat det vi vill att du ska förknippa oss med. Vi är övertygade om att denna ambition ligger inom räckhåll. Eftersom vi har kompetensen och lösningarna som lyfter våra kunder till en ny nivå.

Techstep har cirka 220 anställda med säte i Norge och Sverige, med nästan 6 000 kunder och 635 000 slutanvändare inom olika branscher inom privat och offentlig sektor. Bolaget är noterat på Oslo Børs.

Vårt koncept - Mobile as a Service (MaaS) - är en komplett leverans som kombinerar hårdvara, abonnemang och anslutning, hantering av mobila enheter, administrationstjänster och tillhörande programvara samt finansiering. MaaS-lösningen möjliggör för företag att låta anställda utföra sitt jobb med hjälp av mobila enheter med hög säkerhetsnivå och operativ stabilitet.

 

Making Work Mobile

When our days are filled with tight deadlines, quick turnovers or sales, and laborious or repetitive tasks we don’t always feel empowered to do our best work. The systems that should make our work easier, are actually getting in the way. Getting in the way of clearing our backlog of work. Getting in the way of reaching our goals. And ultimately getting in the way of succeeding at work. When the systems we use are outdated, not linked to each other, or fail to take advantage of modern work-arounds, they steal time, increase frustration and affect our profitability.

At Techstep we’re devoted to combining the power of people with the magic of simple, convenient and smart business tools. We believe that whatever your business, there’s a better way to do it. A solution that will place more power into the hands of your employees, and with the touch of a button, empower them to get their work done quicker, faster and ultimately better. Isn’t it time you put your goals within reach and made your workload manageable. Isn’t it time you helped your people do a better job?

Built on a decade’s foundation of telecom, communications and consultancy experience, our teams are experts in optimization. We deliver comprehensive, best practice knowledge for business processes. We supply the devices you love and software you need with the security you expect, whilst giving you full overview, control and support, wherever and whenever you need it.

Släpp loss kraften med det mobila kontoret!

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta mobila tjänster och lösningar som utvecklar både din verksamhet och dina mobila medarbetare.