Briab fick en nystart för det mobila kontoret

Mobil teknik ökar tillgänglighet
och underlättar arbetet  för medarbetare

Utan överdrift kan man säga att riskkonsulterna på Briab utför ett livsviktigt arbete som berör oss alla. Deras främsta uppgift är att förebygga brand och skapa säkerhet i de miljöer vi rör oss i. Med hjälp av mobila lösningar har de ökat sin tillgänglighet och underlättat arbetet för sina medarbetare. Allt i en bransch där de mobila verktygen får en allt viktigare betydelse.

Kraftig tillväxt skapar nya utmaningar

Sedan starten 2002 har Briab haft en kraftig tillväxt, både ifråga om antalet medarbetare och nya verksamhetsområden. Idag har företaget en stark och framskjuten position på marknaden med cirka 140 medarbetare på 8 orter runt om i Sverige. Med en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till nytänkande och tekniska lösningar i absolut framkant pulserar produktiviteten i företaget. Den snabba tillväxten har dock inneburit att den interna IT-avdelningen blivit allt mer belastad med vitt skilda typer av ärenden.

–Tidigare fick vi bland annat lägga onödigt mycket tid på att hantera de anställdas mobiltelefoner och abonnemangsfrågor gentemot vår dåvarande operatör, säger Mikael Holm som är IT-chef Briab.

Frågan väcktes därför om man kunde hitta en effektiv lösning som kunde minska den interna tidsåtgången och frigöra resurser, i första hand för att underlätta hanteringen av telefonin.

Helhetslösningen blev en nystart för det mobila kontoret

När en upphandling av telefonitjänster genomfördes 2017 var det Techstep som fick uppdraget att ta fram en helhetslösning för Briab. Inom ramarna för konceptet Flow (tidigare Funktion eller MaaS) tog Techstep över merparten av hanteringen för företagets mobilitet och telefoni. Konceptet innebar bland annat att flera olika mobilitetslösningar kunde paketeras till en och samma tjänst, vilket skapade positiva synergier. 

Ett av målen med upphandlingen var att underlätta den interna kommunikationen och förbättra servicen gentemot kunderna. Det löstes med den molnbaserade växeltjänsten Dico Connect (tidigare Uno telefoni) som är en lättanvänd mobil växelapplikation. Tillsammans med en extern svarsservice säkrade man därigenom att Briabs kunder alltid skulle få svar och att inga viktiga samtal tappades bort. I samband med upphandlingen genomfördes även ett operatörsbyte med nya abonnemang från Tele2. Sammantaget har åtgärderna resulterat i en starkt förenklad administration och mer effektiv hantering av företagets mobila tjänster och lösningar.

MDM garanterar säkerheten

Informationssäkerheten är idag en kritisk fråga för de flesta branscher. Det har skapat nya utmaningar för företagens IT-avdelningar. 

–I en värld som blir mer och mer mobil blir det allt viktigare att hålla koll på var informationen ligger, säger Mikael Holm. 

För att säkra personalens mobila enheter använder sig Briab numera av ett Mobile Device Management-verktyg (MDM). Det har skapat en bättre kontroll och översikt över företagets mobila enheter. 

-Vid stöld eller i de fall en mobiltelefon kommer på villovägar kan vi numera snabbt och enkelt gå in och radera användaren. Det minimerar risken att känslig data sprids utanför organisationen, fortsätter Mikael. 

Med hjälp av MDM-verktyget har IT-avdelningen även vunnit stora tidsbesparingar när det gäller supportärenden. 

-Om någon i personalen skulle stöta på problem med sina mobila enheter kan vi hjälpa till via fjärrstyrning. Oavsett var personen befinner sig kan vi snabbt gå in och åtgärda det som krävs, utan att vi behöver ha tillgång till den fysiska enheten. Det underlättar vårt arbete enormt, i synnerhet då våra medarbetare finns spridda på flera kontor runt om i landet, säger Mikael Holm.

Mobila appar
förändrar branschen

Genom det nya MDM-verktyget har det också blivit betydligt enklare att dela ut appar och relevant information till företagets medarbetare. På Briabs IT-avdelning kan man skicka ut färdigkonfigurerade profiler med säkerhetskoder och enhetliga användarprofiler. Samtliga applikationer som skickas ut uppdateras automatiskt. I standardprofilen ingår bland annat växelappen Dico Connect, Officepaket och ritningsverktyget Bluebeam. I Bluebeam får konsulterna tillgång till digitala ritningar vilket gör det möjligt att dokumentera och följa upp ett pågående arbete med bilder. Det har förenklat arbetet i flera led och bidragit till stora kvalitetsförbättringar för byggbranschen som helhet. 

Mobil teknik kan innebära besparingar i byggbranschen

En av många spännande saker man jobbar med på Briab är BIM (Building Information Modeling). Genom att använda AR/VR-teknik i mobila enheter öppnar man för möjligheten att utforska en digital 3D-modell av en konstruktion eller installation. Tekniken innebär att man kan minimera tidsödande hantering av pappersdokument och kunna presentera en tänkt lösning för kunder eller entreprenörer på ett visuellt och tydligt sätt, och därmed minska risker för fel ytterligare.

- I anslutning till, exempelvis, en vägg eller ett golv i det digitala rummet kan alla egenskaper och bygginstruktioner finnas tillgängliga i ett och samma digitala dokument. Vi har exempelvis använt tekniken i ett aktuellt industriprojekt där vi gått runt i den virtuella ritningsmodellen i mobiltelefonen tillsammans med uppdragsgivaren. Vid platsbesöket syns då de projekterade installationerna när man håller upp mobiltelefonen, och man kan gå runt på anläggningen och presentera tänkta lösningar.

Detta och andra relevanta system inom mobil teknik kan hjälpa till att minska de kostnader som varje år läggs på byggfel i Sverige. Byggfel kostar motsvarande 50 – 100 miljarder per år i Sverige.

Utmaningar har vänts till mobila fördelar

Med en anpassad helhetslösning har Briab gjort det möjligt att effektivisera hanteringen av företagets mobila enheter. På så vis har man lyckats frigöra resurser som istället kan ägnas åt kärnverksamheten. Samtidigt har de nya smarta tjänsterna resulterat i lägre kostnader för företaget. Vi kan därmed konstatera att de tidigare utmaningarna ifråga om Briabs mobilitet och telefoni har besegrats och vänts till fördelar.

Läs mer om Briab

Vill du också öka säkerheten och effektiviteten för din mobila arbetskraft?

Making work mobile

Vill du skapa fördelar med mobila tjänster och lösningar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla din verksamhet med stöd av mobilitet.