Recover räddar ditt hem med Techstep

 

Stabila system och hög upptid

Fyra länder, 100 platser, 1 400 anställda som stöds av 50 applikationer.
På så sätt löste vi de höga krav som Recover har för stabila system och hög upptid.

Utmaning

Recover är ett nordiskt företag som hanterar vatten-, brand- och miljöskador, vanligtvis på försäkringsbolagens vägnar. När Recover skilde sig från ISS, skulle de ha helt ny IT inom tre månader och det skulle kunna drivas på distans.

Recover har ca. 1 400 anställda fördelat på cirka 100 platser i Norge, Sverige, Danmark och Finland. För att kunna arbeta rätt, har de höga krav på upptid på ca. 50 olika applikationer fördelade på 70 fysiska och virtuella servrar. Alla servrar finns i ett ISO 27001-certifierat datacenter.

Lösning

Vårt lösningsförslag kan beskrivas som en plattform som består av hållbarhetslösningar (standardlösningar och programvara) som visade mycket hög driftsstabilitet. Det här är lösningar som kräver lite anpassning till kundens miljö, vilket beskrivs av branschexperter som "bästa praxis" och som Gartner anser har de bästa prognoserna för att representera "morgondagens" IT-lösningar.

Techstep driver denna plattform för Recover. Ansvaret omfattar uppdateringar, underhåll, kontakt med applikationsleverantörer och support för Recovers anställda. Det här är tjänster som måste vara tillgängliga och fungera för att Recover ska kunna utföra sina uppdrag för kunderna.

Leveransen inkluderar en komplett PC, Mac, Tablet och Mobiltelefontjänst. Techstep ansvarar för hela livscykeln för enheterna, inklusive inköp, installation, automatiserad programinstallation, användarkonfiguration samt reparation och garantihantering vid fel. Dessutom säkerställs säker avfallshantering och miljöhantering av all utrustning.

Flera avancerade verktyg används för att skydda säkerheten, automatiserad driftsättning av programvara och fjärrstyrning av alla enheter. Vårt servicestödstjänst omfattar kontinuerlig uppdatering av operativsystemet och annan programvara. Alla uppdateringar testas noggrant innan de rullas ut till enheterna.

Är du nyfiken på hur du kan förändra din verksamhet
med mobila tjänster och lösningar?

Making work mobile

Vill du skapa fördelar med mobila tjänster och lösningar?

Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla din verksamhet med stöd av mobilitet.