Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss!

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.

I vår uppdaterade integritetspolicy, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv eller din arbetsgivare uppger till oss (som namn, e-post etc.).

Vi använder dina personuppgifter, i första hand för att kunna fullfölja vårt avtal med din arbetsgivare eller ditt företag, men även för att skicka information och marknadsföringsmaterial så som erbjudanden och nyhetsbrev. Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra än inom vår egen koncern, Techstep. De stannar hos oss, förutom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara en underleverantör vars tjänster är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra plikter enligt lag och avtal.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till marknadskommunikation från oss. Är din arbetsgivare kund hos oss vänder du dig i första hand till dem om du vill begära ut ett registerutdrag.

Vill du bli raderad från vår marknadskommunikation så kan du kontakta oss direkt via support@techstep.se


PUBA

Vill ni signera ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss?

Klicka på länken och fyll i formuläret så återkommer vi med ett avtal för digital signering.

Fyll i dina uppgifter

 

Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för marknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och avtal. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Födelsedatum (t ex vid köp av abonnemang)
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger, t ex vid användandet av kontaktformulär samt service och supportärenden.
 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

 • Är din arbetsgivare kund hos oss, kan vi ha fått dina personuppgifter från den organisationen.
 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt eller uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra utbildningar eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter mot din arbetsgivare enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

 

Cookies och våra webbplatser

Vidare kan vi i likhet med många andra organisationer lägga en så kallad cookie på din hårddisk från vissa av techstep.se, bke.se eller e-line.bke.se (Webbplatsens) sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på din hårddisk av vår server och är ditt “id-kort” hos oss. Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Bland annat gör den att du enkelt kan navigera på Webbplatsen. Syftet är att berätta för vår server att du har återvänt till en viss webbsida. Det spar tid för dig, för om du gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat dig för att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen, hjälper en cookie Webbplatsen att komma ihåg vem du är. Den hjälper oss även att förbättra Webbplatsen, eftersom vi genom dem lär oss vilka delar av Webbplatsen som är populärast. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies och vägra att acceptera en efter varningen. Du kan även ställa in din webbläsare så att den automatiskt vägrar acceptera cookies. Ställer du in din webbläsare så, kanske du inte kan använda vissa delar av Webbplatsen.

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi säljer aldrig eller hyr ut din personliga information till tredje part. Endast arbetstagare och andra personer inom Techstep-koncernen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Hur kontaktar du oss?

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy eller information vi håller om dig via e-post support@techstep.se


 

Ansvar

Techstep Sweden AB (fd BKE Telecom AB), med organisationsnummer 556465-1551, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. I de fall vi har fått dina kontaktuppgifter från din arbetsgivare, för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt avtal och lag gentemot denne, äger din arbetsgivare personuppgiftsansvaret. Techstep Sweden är del av Techstep koncernen.

Du kan läsa mer om Dataskyddsreformen på datainspektionens webbplats:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/fragor-och-svar/