Managed Mobility Services

Biz_Multi-Product_MBP16_iPad_Pro_13_iPhone_11_Pro_Max_iPhone_11_Pro_US-EN_SCREEN-1-1

Introduktion:

Idag har smartphones mer eller mindre helt ersatt de "gamla stationära” jobbtelefonerna och de flesta i näringslivet anser att surfplattor är en vedertagen teknik. Det här har lett till att allt fler företag undersöker hur effektiva dagens mobila enheter är som arbetsredskap. Men det är utan tvekan en tidskrävande arbetsuppgift att hantera hundratals eller tusentals mobila enheter. Tjänsteområdet som underlättar det här arbetet heter Managed Mobility Services (MMS) och Techstep är en av Nordens ledande aktörer inom området.

Vad är Managed Mobility Services?

Traditionellt kontorslandskap
01
Låt oss först och främst ta en närmare titt på vad Management Mobility Services innebär. Så här definierar Gartner MMS:

Mobility managed services (MMS) encompass the IT and process management services required by a company to acquire, provision and support smartphones, tablets and ruggedized field force devices with integrated cellular and/or wireless connectivity. Although the current market for such services is largely focused on corporate liable devices, MMS engagements also provide a level of control to companies supporting individual liable devices, or bring your own device, accessing corporate resources and information.

 

Management Mobility Services består av fem olika komponenter:

  • Sourcing and logistics management
  • Managed UEM
  • Security management
  • Financial management
  • Program management (including professional services)

Sourcing and logistics management

Sourcing and logistics management står för inköp och logistik och omfattar de system och tjänster som används för att köpa, tillhandahålla och aktivera nätverkstjänster, applikationer och mobila enheter, utöver de som redan har levererats via till exempel en befintlig Asset Management-plattform eller en UEM-plattform. Här inkluderas bland annat reparation av depåer och service, avancerad ersättning/låne/swap-service samt återvinning och säker radering av enheter.

Managed UEM

UEM är en förkortning av Unified Endpoint Management och består av fem olika områden som hjälper företag att hantera sina mobila enheter:

  • Device management
  • Mobile application management
  • Mobile identity
  • Mobile content management
  • Contenmaint (för att skilja på privat information och jobbinformation)

Security Management (Säkerhet)

Security Management inkluderar de system, tjänster och funktioner utöver de som levereras i en UEM-plattform. De syftar till att hjälpa företag att säkra sina mobila enheter genom autentisering, kryptering, containerisering och molnbaserad filsynkronisering. Security Management inkluderar även lösningar för eventuella cyberhot och andra tjänster relaterade till mobil säkerhetshantering.

Financial Management (Ekonomi)

Financial Management inkluderar funktioner såsom outsourcing, order- och provisionshantering, lagerhantering, fakturahantering, kontrakthantering, hantering av användare, tvisthantering och rapportering.

Program Management

Program Management underlättar arbetet med att hantera de system som används utöver de som finns i till exempel en UEM-plattform. Det gör att fler funktioner enklare kan användas på ett sammanhängande och effektivt sätt. Program Management inkluderar bland annat kontohantering, support, SLA och vissa helpdesk-funktioner för företag.

Fördelar med Managed Mobility Services (MMS)

Få grepp om samtliga mobila enheter
02

Det här får du

Reducerade kostander

Reducerar kostnader och ökar produktiviteten

Utvecklade färdigheter

Omvandlar kapacitet och utvecklar färdigheter

Engagemang från anställda

Förbättrar de anställdas engagemang


Ökade intäkter

Ökar företagets intäkter

Ökad hållbarhet

Ökad hållbarhet och bättre prestanda

Techstep-mobila-livscykeln

Managed Mobility Services för varje företags behov

Tablet-in-work
03

Många företag har bra, tydliga idéer och strategier för hur digitala processer och mobila verktyg ska förändra verksamheten framöver. Andra har ambitioner för vart de är på väg men saknar överblick över de verktyg och lösningar som kan hjälpa dem att ta sig dit.

Oavsett om ditt företag precis har börjat utrusta de anställda med smartphones eller om ni redan har gjort mobila enheter till ett viktigt arbetsverktyg, så har vi den expertis och erfarenhet som krävs för att företaget ska kunna förverkliga sina strategier, ambitioner och mål för digitalisering. Det gäller oavsett om ni ska bygga en borrplattform, skapa en enklare vardag för 7 000 bussförare eller göra något som världen inte har sett tidigare.

Techsteps konsulter inom MMS är övertygade om att de kan hjälpa alla, men inte alltid med hjälp av samma lösningar. Därför har vi utvecklat metoder som kartlägger kundens digitala mognad, så att våra konsulter förstår var och hur de på bästa sätt kan hjälpa ditt företag.

Laptop-Tablet-and-phones

Hör av dig till oss för att få rådgivning som passar ditt företags behov!

En lösning som styr allt

Apple-Macbook-iPhone
04

Platform Management

Det är en sak att leverera ut mobila enheter till anställda - något helt annat att distribuera inställningar, specifika appar och tjänster kopplat till dem. Platform Management är en effektiv lösning som ger företaget full kontroll över identitetshantering, möjligheten att säkerställa att åtkomstnivåer för både enskilda användare och grupper uppdateras kontinuerligt, samt verktyg för att säkerställa att alla enheter alltid har rätt version av appar och operativsystem. Det ger en robust datasäkerhet för företaget, solid integritet för de anställda - och alltid ”god sömn” för de ansvariga.

Ett viktigt budskap är att alla som väljer Techstep som partner för Platform Management är i gott sällskap. Redan i slutet av 2020 hanterade vi cirka 200 000 mobila enheter för mer än 500 företag. Vi har byggt verktyg och tjänster som gör Platform Management till ett säkert, enkelt och effektivt val, och i slutet av 2025 kommer Techsteps lösningar att hantera mer än 1 000 000 enheter över hela Norden.

Vid eventet Mobilitetsforum hösten 2020 berättade många av Techsteps kunder och partner om hur vi arbetar tillsammans för att skapa framtidens arbetsliv. Inspelningen från det seminariet är fortfarande informativt, inspirerande och tillgängligt att titta på.

Hantera tusentals mobiler med Asset Management

Det mobila kontoret
05

När det är dags att införskaffa stora mängder mobila enheter till ett företag tänker många att det kommer krävas mer personal för att administrera dem. Men oron är obefogad - Techsteps kunskap, rutiner och verktyg hanterar en sådan situation effektivt, oavsett om verksamheten har 10 eller 10 000 mobila enheter så behöver arbetsbelastningen på IT-avdelningen inte påverkas.

Med Techsteps lösningar för Asset Management får de anställda bland annat tillgång till en självbetjäningslösning, där de kan hantera service och reparationer. De får även tillgång till en separat kundportal för inköp av mobila enheter som företaget har godkänt för användning, med möjlighet att uppgradera (mot en mellanskillnads-avgift). Lösningarna ger också tillgång till både extra telefoner och swap-service efter behov.

I slutändan ger det här ditt företag full kontroll över mobila utgifter, inklusive enkel finansiering av mobiltelefoner och tillbehör. Allt är uppbyggt i en tjänst med ett fast månadspris, vilket gör hanteringen av mobiltelefoner och tillbehör enkel, pålitlig och prisvärd för företaget via vår kundportal. Utöver det här stärker Techstep ditt företags miljöprofil genom säker och professionell hantering av enheter, oavsett om du vill byta enhet eller om den är förbrukad och har nått "end of life".

Kom igång
On-a-train

 

Hur mobilt är ditt företag?

Mobilitet är en viktig och naturlig del av digitaliseringen och de mest framåtblickande företagen använder idag mobila lösningar för att effektivisera produktionen, sina leveranser och ge sina kunder en bättre upplevelse. Med hjälp av Managed Mobility Services får du tillgång till rätt verktyg som underlättar arbetet med att skapa en digital, mobil arbetsplats som de anställda trivs på.

Hur mobilt är ditt företag idag? Vi har utvecklat ett ramverk för att kartlägga mobil mognad och utifrån dina svar ger vi dig sedan råd om vilket steg som är bäst för ditt företag att härnäst.

 

Gör testet

 

Vi hjälper dig att komma igång

Kontakta oss så hjälper vi dig att dra nytta av mobil teknik var som helst, när som helst. Låt dina anställda jobba på distans med hjälp av mobila enheter som har hög säkerhet och operativ stabilitet.