Hållbarhet

Hållbarhet - En viktig del av Techstep


Hållbarhetsarbetet på Techstep pågår kontinuerligt och vi vill vara en tydlig bidragsgivare inom vår bransch. Ansvaret för klimat och miljö ligger hos oss alla.

Hämta vår Årsrapport

Vårt miljöavtryck

Vi på Techstep jobbar aktivt med att ständigt förbättra våra interna processer, arbetssätt och system för att minska vårt miljöavtryck. Vi jobbar även aktivt med att tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer erbjuda våra kunder de miljömässigt bästa lösningarna.

Om vårt miljö- och kvalitetsarbete

Techstep arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder kopplat till såväl hållbarhet och miljö som till kvalité i våra leveranser och åtaganden mot kund.

Förbättringsarbete utför under det gångna året kan du läs mer om i vår miljö- och kvalitetsberättelse.

Vi hanterar
den mobila livscykeln

Elektronikprodukter konsumeras som aldrig förr vilket har en tydlig miljöpåverkan. Vårt fokus är därför att arbeta med att förlänga livslängden på mobiltelefoner ute hos kund, att hjälpa kunden till goda miljöval, att leverera produkter på ett miljövänligt sätt och att ge råd och information om de produkter vi levererar så att våra kunder får bra beslutsunderlag vid sina inköp. I vårt sortiment finns både livscykelhantering och återanvändning av mobiltelefoner och även rekonditioneringstjänster. 

Läs mer om vår tjänst Återtag

Vi certifierar oss
för en hållbar utveckling

Techstep Sverige är certifierade enligt Svensk Miljöbas och Svensk kvalitetsbas, där vi genomgår regelbundna revisioner av vårt ständigt pågående miljö- och kvalitétsarbete.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?