Reparations󠀭villkor

Reparationsvillkor

Ansvar för innehåll
I samband med reparation raderas innehållet i din enhet som till exempel telefonbok, bilder, kalender, meddelanden. TECHSTEP ansvarar inte för förlorat innehåll. Vi rekommenderar att man regelbundet säkerhetskopierar sin användardata.

Skicka inte med tillbehör eller SIM-kort.

Apple
För att kunna skicka in en Apple-produkt (iPhone/iPad) behöver användaren stänga av funktionen ”Hitta Min iPhone”.

Har ni inte loggat ut från iCloud-kontot men ändå raderat enheten så måste ni logga in på www.icloud.com för att ta bort enheten från iCloud-kontot eller starta upp enheten och logga in på samma iCloud-konto i uppstartsläget.

Garanti och kostnadsförslag
Garanti gäller vid fabrikationsfel och inte vid tapp/klämskador, fukt/vätskeskador eller fel till följd av felaktig hantering. Garantivillkoren kan variera beroende på tillverkare. Vanligtvis är garantitiden 24 månader från inköpsdatum. Apple har 12 månaders garanti. Tillverkarna lämnar ofta kortare garanti på batteri och övriga tillbehör men även här finns skillnader mellan tillverkarna.

Kontakta TECHSTEP Support om du är osäker på garantitiden på just din produkt.

När vi tar emot din trasiga mobiltelefon genomför vår serviceverkstad en undersökning som fastställer om felet omfattas av garanti eller inte. Om felet på enheten inte omfattas av garantin skickas kostnadsförslag för godkännande innan reparation inleds. Om enheten önskas i retur utan åtgärd efter att ett kostnadsförslag meddelats utgår en undersökningskostnad på 400 kronor exkl. moms. Underlåtelse att besvara ett kostnadsförslag innebär att kunden faktureras undersökningskostnaden.

Garanti gäller inte för ominstallation eller uppgradering/uppdatering av mjukvara, kund rekommenderas en ominstallation av produkten innan ett serviceärende skapas.

Ansvar för inlämnad enhet
TECHSTEP Sweden AB ansvarar för inlämnad enhet i högst tre månader. Underlåtenhet att besvara kostnadsförslag eller annan kommunikation från TECHSTEP innebär att enheten förvaras under tre månader. Därefter skickas enheten för destruktion.

Fukt och vätska
En vätskeskadad enhet kan ibland fungera klanderfritt under lång tid, men fel kan uppstå med tiden på grund av korrosion. Av den anledningen kan inte servicegaranti lämnas på enheter som blivit utsatta för någon form av fukt/vätska. TECHSTEP SWEDEN erbjuder enbart reparation om skadan är isolerad till en utbytbar komponent som inte påverkar funktionen på telefonen i övrigt. Vissa tillverkare erbjuder utbytesenhet vid vätskeskador.

Tapp- och klämskador
Även tapp- och klämskador kan ge fel som uppstår efter viss tid. Om enheten har skador av detta slag informeras kunden och ges möjlighet att besluta om fortsatt reparation förutsatt att de skadade delarna finns att tillgå.

Reparationsvillkor
Skrotade produkter hanteras enligt gällande rutiner för miljöanpassad destruktion. Våra verkstäder är kvalitétscertifierade enligt ISO 9001 samt för miljöstyrning enligt ISO 14001. På alla reparationer lämnas 3 mån garanti.

Frakt
Om serviceärendet ej omfattas av garanti tillkommer en fraktkostnad på 99kr exkl. moms. Om ny fraktsedel behövs med anledning av att ytterligare utrustning behöver skickas in till en befintlig serviceorder så tillkommer en fraktavgift om 99kr exkl. moms

Servicetid
Normal servicetid är fem till tio dagar, postgång exkluderad, men kan variera på grund av brist på reservdelar eller hög belastning. Vissa reparationer har tillverkarna valt att förlägga utanför Sverige och i dessa fall kan servicetiden hamna på över två veckor.

Serviceavtal
Vid BKE Funktion/BKE Stafettservice gäller villkor enligt avtal. Kontaktväg Telefon: 054-210 210 E-post: support@techstep.se