iPhone, iPad & Mac för arbete på distans

Vi är övertygade om att kombinationen av smarta verktyg, säkra plattformar och en god användarupplevelse är avgörande, för det nya moderna kontoret som under våren 2020 flyttade in i våra hem på heltid. 

Apple webinar_jan.2021psd

När hemmakontoret plötsligt blev vardag

Våren då det moderna kontoret flyttade in i våra hem och de mobila enheterna blev avgörande för ett effektivt distansarbete.

Techstep-Apple-Hemmakontor

 

01

Det moderna kontoret

De senaste åren har det pratats mycket om “det moderna kontoret”, eller “den moderna arbetsplatsen”. I grund och botten handlar det om att medarbetare får möjlighet att arbeta mer mobilt, att kontoret inte längre är den enda alternativa arbetsplatsen. Det här drogs till sin spets under våren 2020 då det traditionella kontoret mer eller mindre försvann och den moderna arbetsplatsen istället flyttade in i våra hem. Den förändringen blev en av flera anledningar till att valet av mobil teknik och digitala tjänster blev en mycket viktig komponent för att lyckas leverera en god användarupplevelse.

Digitalisering över en natt

Under våren 2020 har flera företag, organisationer och skolor tvingats över nästintill en natt ändra arbetssätt och digitalisera sig, snabbare än någonsin tidigare. Tack vare dagens teknik var den förändringen möjlig även om det säkerligen var en utmaning. För verksamheter som i vanliga fall låter sina anställda jobba hemifrån då och då och redan till stor del arbetar med mobila enheter såsom iPhone, iPad och Mac blev omställningen inte lika stor som för andra, men mycket blev ändå annorlunda. Allt ifrån att vänja sig vid att inte träffa kollegor dagligen, till att skaffa ett ordentligt hemmakontor och byta fysiska fikapauser mot digitala.

Läs mer om Apple-funktionerna som förenklar ditt distansarbete
bench-accounting-49025-unsplash-1

Kontoret fortsätter vara en mötesplats i framtiden

Nu har det gått en period och det som kändes så annorlunda i våras har sakteligen blivit vardag. Allt fler har vant sig vid det nya, mobila sättet att jobba på och ingenting pekar på att den här typen av arbete kommer att ske i mindre utsträckning i framtiden, tvärtom. Enligt flera undersökningar som har gjorts sedan rekommendationen om hemarbete kom i våras uppger majoriteten av deltagarna att de inte bara kan tänka sig att jobba hemifrån längre, de vill göra det. Inte nödvändigtvis varje dag, men oftare än tidigare. Kontoret har gått från att vara en arbetsplats till att bli en mötesplats och arbetet kan i mångt och mycket utföras varifrån det passar bäst. 

Men oavsett pandemi eller inte så är vi övertygade om att den här typen av arbete och det mobila kontoret är framtiden. Det ställer krav på dig som arbetsgivare/verksamhetsansvarig att till viss del tänka om, att börja se det mobila kontoret som en självklarhet och göra ditt bästa för att dina medarbetare/anställda får rätt förutsättningar och möjligheten att välja de Apple-produkter de gillar bäst, för ett framgångsrikt distansarbete. 

Företag som är duktiga på det här kommer inte bara få nöjdare medarbetare, utan även ha en stor konkurrensfördel i framtiden, eftersom möjligheten att jobba på distans ses som en självklarhet för den yngre, “digitala” generationen som nu intar arbetsmarknaden. De förväntar sig helt enkelt att kunna arbeta varifrån de vill, att de får möjlighet att själva välja vilken iPhone, iPad eller Mac de vill jobba på och att deras arbetsgivare stöttar dem med vad de behöver.

Titta på vårt webinar om Origo Business Cloud

Skapa rätt förutsättningar för distansarbete med Apples mobila enheter

Varken vårens eller höstens fortsatt rekommenderade hemarbete hade varit möjligt om vi inte hade haft tillgång till den teknik som finns idag.

iPad_iPhone

 

02

iPhone, iPad och Mac ger nöjdare anställda

Tiden då telefonen bara var en telefon är sedan länge förbi. Idag finns det få saker vi inte gör på våra telefoner, oavsett om det är i arbetet eller privat. Det är en av anledningarna till att få medarbetare idag nöjer sig med att bara bli tilldelade en mobil enhet oavsett om den är tänkt att enbart användas i tjänsten. Idag ställer vi människor nämligen högre krav än någonsin på våra mobiltelefoner och det är viktigt att vi själva trivs med dem, särskilt om de dessutom ska agera arbetsredskap. Vi vill också ha möjligheten att kunna anpassa vårt arbete efter vårt privatliv, och är måna om att dessa effektiviserar och underlättar för oss, inte krånglar till saker. Hösten 2020 är det därför hög tid att lämna det gamla tankesättet där ”one size fits all” och istället gå över till digitala modeller där medarbetaren får välja iPhones och iPads fritt och använda dem både i tjänsten och privat. 

Säkra enheter ger en tryggare arbetsdag ur flera perspektiv

I takt med att mobilt arbete växer blir funderingarna kring IT-säkerhet hela tiden fler. Många tänker att mobila enheter är mer sårbara än stationära, att de inte har samma skydd och därför är enklare för “främlingar” att ta över. Det stämmer inte riktigt, det är snarare nätverken när du jobbar remote som kan vara mer sårbara, till exempel på ett kafé, ett tåg, i ett köpcentrum eller hemma. Det här får dock inte bli en anledning till att medarbetare inte känner sig trygga med att jobba på distans eller inte vågar använda sina enheter privat fullt ut.

 

ABM_Get_Started

Säkerheten är också viktig ur perspektivet att de anställda ska kunna känna sig trygga med att använda samma enheter i jobbet och privat. Apple har ett stort fokus på sina användares privatliv och är därför duktiga på att se till att de kan känna sig trygga med att deras privata information förblir just det. I de fall då enheterna är köpta av företaget, enrollade med Apple Business Manager och kopplade till en MDM-lösning, så kan företaget till exempel se vilka appar som är installerade, men inte användarens privata innehåll. Om enheterna däremot ägs av en anställd kan företaget inte se något alls. Det här gör att varje medarbetare kan känna sig trygg med att privata bilder, meddelanden och så vidare inte delas med företaget, oavsett om enheten är företagsägd eller privatägd. 

Inköpsmodell_Rityta 1

Effektivisera och modernisera provisioneringen
med Apple Business Manager

Historiskt har man tagit in nyinköpta enheter till företaget för att säkerställa att dessa sätts upp med rätta inställningarna och applikationerna för att sedan lämna över enheten till användaren. Med Automated Device Enrollment i Apple Business Manager har man moderniserat provisioneringen så att man nu kan beställa en Mac, iPhone eller iPad och få dessa levererat direkt till användaren, vare sig om hen är på kontoret eller hemma. När enheten startas upp så kommer den ansluta till företagets MDM och fjärrledes konfigureras med rätt inställningarna och appar som krävs för att användaren ska kunna göra sitt arbete och samtidigt bibehålla en säker enhet. Smart, effektivt och säkert!

Inköpsmodell-02

Techstep besitter många styrkor inom mobilitet och med våra otroligt kompetenta konsulter inom Managed Mobility Services hjälper vi dagligen kunder att leverera säkerhet i toppklass för både företaget och de anställda. Och detta med mobil teknik från Apple.

Leverera den mobila arbetsplatsen med fria val och digitala processer.

Med Origo Business Cloud ger du dina anställda en ökad frihet att själva välja exempelvis den iPhone eller iPad de vill ha, samtidigt som företaget behåller kontrollen och minskar administrationen.

Apple-blogg-1

 

03

Frihet för de anställda och kontroll för företaget

Vi har tidigare varit inne på hur viktigt det fria valet är idag när det kommer till val av mobila arbetsredskap. Men hur ska du som arbetsgivare ge dina anställda möjligheten att välja en iPhone samtidigt som du behåller kontrollen över alla mobila enheter som rör sig i verksamheten? 

Lösningen stavas Origo. Det är en policystyrd selfservice portal där du som arbetsgivare till exempel kan lägga in regler i som avgör vem som har tillgång till vad, vad en anställd får köpa en mobiltelefon för och så vidare. Origo har dock betydligt fler fördelar än så, både för arbetsgivare och anställd.

 

Frihet att välja

Med hjälp av Origo kan du som arbetsgivare erbjuda dina anställda större frihet att själva välja vilken mobiltelefon de vill ha. I Origo kan arbetsgivare lägga in ett standardsortiment av iPhones som den anställde kan välja modell ifrån. Om någon istället vill ha en dyrare iPhone, kan personen välja den mot ett visst löneavdrag varje månad. Origo kan till och med integreras med ert lönesystem så att avdraget från lön sker per automatik för den anställde. På så vis får dina anställda större frihet att själva välja modell som de verkligen vill ha utan att du som arbetsgivare behöver stå för extra kostnader eller lägga ner mer tid på administration. Det fria valet av Apple-enhet är precis som möjligheten att jobba på distans, ytterligare en faktor som den yngre generationen prioriterar högt, de är uppvuxna med digital teknik och kommer ha ännu högre krav på sina enheter än många har idag. 

Stå aldrig utan fungerande enhet

En annan fördel med Origo är att dina medarbetare kan sköta de flesta av sina ärenden som är kopplat till deras telefoner själva eftersom plattformen erbjuder ett decentraliseriserat arbetssätt där medarbetaren gör mer själv och därför inte belastar interna resurser. Det innebär till exempel att en anställd själv kan ta hand om sitt ärende när en mobil enhet går sönder eller behöver service, direkt i Origo. Det här gör att den anställde inte behöver vänta på att chefen har tid att höra av sig till leverantören och be om support eller service. Allt sköts via Origo och både användare och arbetsgivare kan sedan följa ärendet i plattformen. Med Techstep och Origo behöver dina anställda därför aldrig stå utan en fungerande enhet en längre stund.

Läs mer om Origo Business Cloud

Efterlevnad och kontroll

Som tidigare nämnt kan det vara svårt att behålla kontrollen på alla mobila enheter som rör sig inom företaget. Inte sällan finns det både enheter och abonnemang i omlopp som är aktiva, men som ingen faktiskt använder. Det här och mycket mer kan Origo hjälpa dig att få kontroll över. Här får du en bra och tydlig överblick av kostnader från operatör och vem som har vilken enhet. Denna data hämtas in via integrationer och kan presenteras på användarnivå, grupp eller för hela företaget. En annan effektiv funktion i Origo är att dina medarbetare får ett automatiskt mail med en länk när deras avtal löper ut, där de kan välja om de vill ha en ny iPhone eller köpa ut sin befintliga. Det leder också till minskad administration för både ansvarig och anställd. 

Se vårt Origo-webinar on demand

 

 

Uppdaterad mobilpark och kostnadseffektiv modell

När du hyr enheter via Techstep tar vi redan från början vara på restvärdet och använder det för att reducera månadspriset. Det här tillsammans med ett omfattande livscykel-stöd där Origo sköter korrespondens med användare när det är dags att byta telefon och antingen returnera eller köpa ut sin befintliga ger en kostnadseffektiv modell. Det här arbetssättet automatiserar och säkerställer att verksamheten alltid har en rullande, uppdaterad mobilpark. 

Värnar om miljö och säkerhet

Genom att hyra verksamhetens mobila enheter gör verksamheten ett mer miljövänligt val än när ni köper. Visa av erfarenhet så vet vi på Techstep att de flesta telefoner som har blivit “gamla” som sagt hamnar i ett dammigt skåp på kontoret. När du hyr av oss på Techstep vill vi ha tillbaka varje enhet efter avtalad period.

En annan viktig faktor att ta i beaktning när du funderar på att köpa istället för att hyra är säkerheten. För vad händer med de gamla telefoner som du tidigare har köpt till företaget som inte hamnar i ett dammigt skåp? Kanske är det ett barn eller ett barnbarn som får ärva telefonen, eller så säljer du den vidare. Och utan vidare eftertanke finns det information kvar på telefonen som absolut inte ska komma ut till andra. På Techstep utför vi alltid säker dataradering på varje enhet vi får tillbaka, så att du ska känna dig trygg med att all information som finns på enheten försvinner när du har lämnat tillbaka den.

Så hjälper du medarbetarna att möblera hemmakontoret med iPhone, iPad och Mac.

Vill du veta mer om hur du kan automatisera och digitalisera dina interna processer, samtidigt som du ger medarbetarna friheten att välja kraftfulla och användarvänliga mobila enheter så som iPhone och iPad?

Techstep - Apple - Webinar-8-Oktober

04

Kontakta oss

Så hjälper vi dig att digitalisera och automatisera dina inköp av Apple-enheter.