Så funkar
Origo Business Cloud
i praktiken

Techstep webinar

Fritt val för medarbetarna, och full kontroll för verksamheten.
Så får du grepp om alla steg i den mobila livscykeln.

Origo Business Cloud hjälper företag att få kontroll på alla steg i den mobila livscykeln. Med digitaliserade processer och automatiserade policys förenklas allt från inköp och abonnemangshantering till fakturadelning, service och återtag. Origo Business Cloud ger företaget möjligheten att låta medarbetarna välja den mobila hårdvara de själva vill ha, utan att företaget behöver betala mer.

Vill du veta mer om hur du kan automatisera och digitalisera dina interna processer? Då ska du delta på vårt webinar där vi genomför en live-demo och grundlig genomgång av värdet med Origo Business Cloud.

Några områden vi kommer diskutera på webinaret:

  • Origo, i centrum för företagets mobilitet
  • Asset management
  • Kostnadskontroll
  • Hårdvarupolicy

Datum: 2/6.  |  Tid: 09:00-09:30