Ta bort lösenordet och öka säkerheten för din medarbetare

Idag har många företag utmaningar med att hantera det växande antalet tjänster och lösningar som medarbetare är i behov av för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Tjänsterna tar sig uttryck i form av program, webbapplikationer och appar på användarnas mobila enheter.

Ofta finns det en central lösning för att identifiera och autentisera användare för tjänster, men allt för sällan genomförs det någon kontroll av vilka mobila enheter som är berättigade att synkronisera verksamhetskänsliga data. Detta är något som utmanar säkerheten på många företag, eftersom de allra flesta använder sig av ett traditionellt lösenord för att få tillgång till allt. Trots löpande uppmaningar om lösenordssäkerhet från IT-avdelningen, fortsätter användare att spara sina lösenord på post-it lappar, mail och lokala dokument. Utöver detta används ibland samma användarnamn och lösenord till helt privata tjänster som företaget inte kontrollerar. De känsliga uppgifterna löper också risk att läcka ut i och med olika phising-mail som ofta hamnar i användares inkorgar.

Lösenordet behöver inte längre vara centralt

Som tur är finns det lösningar som både förenklar slutanvändarnas vardag och ökar säkerheten. Lösenordet behöver inte längre vara centralt i medarbetarnas vardag med hjälp av de rätta tekniska lösningarna.

I exempelvideon nedan har en användare precis startat upp sin nya enhet, som levererades direkt utan mellanhänder - oöppnad och inplastad. Vid uppstarten registreras enheten mot ett UEM system som automatiskt konfigurerar enheten och justerar olika säkerhetsinställningar. Applikationerna som krävs för arbetet laddas hem automatiskt utan att kräva ett konto så som ett Apple ID. Applikationerna placeras i en osynlig ”container” som skyddar från dataläckage.

 

När användaren startar applikationer frågas användaren normalt efter e-postadress, och därefter måste lösenord och ytterligare information fyllas i. I detta fall har vi konfigurerat användarens unika e-postadress automatiskt, och använder därefter en automatiserad lösning som kontrollerar att användarens enhet är registrerad i ett UEM-system, och att den efterföljer alla säkerhetsregler som har satts upp. Därefter loggas användaren in utan lösenord med hjälp av en identitetstjänst. Allt inom loppet av någon sekund. Denna identitetstjänst behöver inte ersätta din befintliga, utan kan placeras bakom din nuvarande identitetslösning om så önskas. På så sätt påverkas ingenting annat än just de klienter som du vill förbättra flödet på.

Notera också att användaren inte kan lägga in andra konton än just sitt företagskonto i den skyddade applikationen. Detta är en annan viktig säkerhetsaspekt för att förhindra dataläckage mellan arbets- och privata konton som ofta förbises. När användaren sedan öppnar andra företags-applikationer eller surfar till interna eller externa webbsidor som kräver inloggning via företaget görs samma säkerhetskontroll samtidigt som användaren blir automatiskt inloggad än en gång

Effektivisera er vardag och öka den mobila säkerheten

Vill du också effektivisera dina medarbetares vardag och öka företagets IT-säkerhet? Vill du kunna hänvisa användarna till en enda support som hanterar allt ifrån fel på hårdvara till telefoni och enhetens applikationer? Vi arbetar med marknadens ledande leverantörer inom hårdvara och mjukvara och har erfarenheten för att hitta en lösning som passar just dina förutsättningar.

Kontakta oss så hjälper vi dig ta nästa steg med din mobilitet!

Kontakta oss