Säkra samtal för medarbetare både i landet och utomlands

Även om e-post har blivit säkrare så är det fortfarande relativt enkelt att avlyssna telefonsamtal. Nu får näringslivet tillgång till samma avlyssningsskydd som används inom NATO. Du kan fortsätta att använda samma smartphone som innan, för säkerheten bygger på en tysk-utvecklad app som är enkel att använda.

Medarbetare har tillgång till värdefull och känslig information

Jurister, anställda inom finans, revisorer, ingenjörskonsulter, konsulter … Listan över människor som dagligen hanterar känslig information och värdefulla kunduppgifter är lång – både inom och utanför landets gränser.
Under senare år har flera företag vidtagit åtgärder för att göra e-post säkrare för att utväxla konfidentiell information. Ju känsligare data och högre värden som är involverade, desto större är risken för att människor, organisationer eller främmande makt med oärliga avsikter försöker ”kapa” informationsutbytet. En viktig del är att använda riktig kryptering, men likväl finns det svagheter.

Ju mer internationellt näringslivet blir, desto större blir behovet av att ha ett tydligt förhållande till riskerna för avlyssning av telefonsamtal.

Samtal har sämre skydd än e-post

Det finns ett kommunikationsområde där fokus på säkerhet har varit markant lägre: Telefonsamtal. När t.ex. jurister pratar med sina klienter och andra rådgivare är det förhållandevis enkelt att avlyssna samtalen. Det kan t.ex. ske genom falska basstationer (IMSI-fångare) inom landet, WiFi-nätverk var som helst, appar som ger tillgång till mobiltelefonen, eller så kan det ske via avlyssning av själva mobilnätet i utlandet.

De senaste tio åren har antalet flygpassager till och från landet (med flygrutter) ökat med över 50 procent.

Ju mer internationellt näringslivet blir desto större blir behovet av att ha ett klart förhållande till riskerna för avlyssning av telefonsamtal. Lika viktigt är det att faktiskt göra något för att möta utmaningen. En sak är säker: Vi blir allt mer internationella. De senaste tio åren har antalet flygpassager till och från landet (med flygrutter) ökat med över 50 procent.

Säker utrustning behöver inte vara opraktisk

Det har under lång tid funnits utrustning för att skydda sig mot avlyssning. Problemet har varit att det oftast har handlat om telefoner som endera är mycket dyra, oattraktiva för användarna eller (vanligast) båda delar. Statschefer har använt utrustningen, men även de föredrar vanliga smartphones. Därför var det på tiden att det kom en lösning som gör att säkerheten inte måste ske på bekostnaden av användarvänlighet.

Det hela började med avslöjandet att amerikansk underrättelsetjänst hade avlyssnat den tyska förbundskanslern Angela Merkels telefon. Det var inget som de tyska myndigheterna kunde acceptera och det blev startskottet för utvecklingen av SecuSUITE for Government. Detta är en app för smartphones som kan köras på Android eller iOS och som krypterar allt tal mellan två app-användare. Företaget som utvecklade appen är numera ett dotterbolag till BlackBerry, som är erkända inom mobil säkerhet.

Nu är NATO-säkerhet tillgänglig för norska företag

I mars godkände NATO Communications and Information (NCI) Agency att använda SecuSUITE for Government inom NATO. I ett pressmeddelande, som vi länkar till, kan man läsa om alla viktiga certifieringarna som appen har, däribland Common Criteria, samt hur appen även skyddar kommunikation till fasta nät och exempelvis Skype-möten.

Techstep menar allvar med visionen ”Making Work Mobile”. Därför lanserar vi nu SecuSUITE for Government, inte bara till myndigheter, utan även till den privata sektorn. Detta innebär att våra kunder – och deras kunder – enkelt kan använda en app som ger förstklassigt avlyssningsskydd.

Vår leverans av SecuSUITE for Government baseras på kommunikation över säkra servrar i Green Mountain i Stavanger, datacentralen som ligger i den tidigare NATO-anläggningen. Tjänsten är operatörsberoende och stödjer även samtal över WiFi, där risken för avlyssning ofta är mycket hög, inte minst utomlands.

När användare i samma nätverk ringer till varandra från appen skyddas de mot avlyssning från alla de hot som nämns här ovan - och fler.

Så här fungerar SecuSUITE for Government i företaget

Företaget köper så många licenser som man önskar, från 199 kronor per användare i månaden. Företagets administratör hanterar användare och licenserna kan fördelas efter behov. Även kunder och andra externa samarbetspartners kan vara användare. Det är bara administratören som vet vem som är användare, information om det registreras varken av Techstep eller BlackBerry.

När användare i samma nätverk ringer till varandra från appen skyddas de mot avlyssning från alla de hot som nämns här ovan - och fler. SecuSUITE for Government ger även id-skydd för dem som ringer varandra.

Vill du få mer information om hur ni på ett smidigt och användarvänligt sätt kan skydda era telefoner mot avlyssning? 


Läs mer om SecuSUITE for Governement och ta kontakt i dag