Mobil teknik bör användas i ännu högre grad på sjukhus

Smartphones till nytta eller besvär på sjukhusen? Historien från Oslo Universitetssjukhus (OUS) om "ureglementert bruk av kamera" på mobiltelefon är beklaglig, eftersom smartphones och appar faktiskt kan revolutionera sjukhusens kvalitet och effektivitet. Behovet av ökad effektivitet illustrerades för en tid sedan på ett bra sätt i norska Dagens Næringsliv.

Bra patientupplevelse

Under kort tid ska "Helse Sør-Øst" reducera antalet fasta telefoner från 80 000 till 20 000. Många av dessa ska ersättas med mobiltelefoner som tillhandahålls av arbetsgivaren. Vi ska inte ignorera de fördelar som det innebär att skrota gamla telefoncentraler, men de största möjligheterna ligger utanför den avtalade leveransen och framför oss.

Tidigare var det en självklarhet att välja specialiserad hårdvara inom vårdsektorn. Idag har detta ställts på ända av smartphones och surfplattor med allt bättre funktioner och tillhörande programvaror.

Vad är det som händer och inte minst, kan hända? Jo, vi har redan fått prisvärd, lättillgänglig och användarvänlig konsumentelektronik, som har utvecklats otroligt snabbt och öppnat upp möjligheter som vi inte kunde tänka oss för tio år sedan. Tidigare var det en självklarhet att välja branschspecifik hårdvara inom hälsosektorn. Idag har detta ställts på ända av smartphones och surfplattor med allt bättre funktioner och tillhörande programvaror. För att citera Winston Churchill, troligtvis har vi bara sett slutet på början av vad som komma skall.

Redan nu ser vi något av fortsättningen i USA och på privata sjukhus i Norge. Jag har själv sett hur smartphones, surfplattor och smarta klockor används av läkare och sjuksköterskor för att minska det som kallas gångtid, förbättra kvalitet och förbättra patientupplevelsen. Allt är saker som gör att personalen får mer tid till att vara just läkare och sjuksköterskor, på bekostnad av tid i telefon, framför datorskärmen eller springande till kontoret.

Sjukhusen har uppnått markant större vinster genom digitalisering i den del där stödsystemen inte är underordnat lika strikta regelverk.

Regelverket saboterar


Idag står tyvärr lagar och bestämmelser i vägen för innovation och bättre kvalitet. Ett banalt exempel är kravet på att klinikpersonal inte kan använda smarta klockor eftersom man ska vara bar från armbågen till fingertopparna. Gång på gång blockerar regelverket för digitalisering som kan medföra verkliga effektiviseringsvinster, eftersom man i praktiken fortfarande även måste utföra det manuella arbetet.

Sjukhusen har uppnått markant större vinster genom digitalisering i den del där stödsystemen inte är underordnat lika strikta regelverk. Exempelvis har användningen av iPad bland lokalvårdare på OUS gjort att rummen nu snabbare blir klara för användning eftersom områdets tillgänglighets-status uppdateras direkt – till skillnad från när man gick runt med laminerade planscher som skulle lämnas tillbaka till den som var lokalvårds-ansvarig.

 

iStock-488721228

Fördelar med konsumentelektronik


Inte för att prata nedsättande om t.ex. Ascoms bärbara terminaler som används av sjukvårdspersonal på norska sjukhus, men jag vågar påstå att de aldrig kan hålla jämna steg med innovationen, funktionaliteten, säkerheten och användarvänligheten hos smartphones och surfplattor och de tillhörande apparna. En konsekvens av att konsumentelektroniken ligger så långt före är att det uppstår så kallad ”skugg-IT”, när sjuksköterskor och läkare använder kameror och appar på smartphones som ligger helt utanför sjukhusets kontroll.


När det ska göras offentliga upphandlingar konkurrerar leverantörerna om vem som har den bästa kombinationen mellan kvalitet och pris, just där och då. I de fall då valet faller på branschspecifika och smala produkter som anpassas efter strikta regelverk inom området, kan inköparen i praktiken aldrig kräva eller förvänta sig att innovationstakten går lika snabbt som inom konsumentelektroniken.


Vad exakt skulle sjukhusen kunna uppnå genom att välja konsumentelektronik i stället för mer specialanpassad sjukhusteknologi? Jag anser att det förstnämnda har följande klara fördelar, som det sistnämnda per definition aldrig kan uppnå:

  1. Smartphones och surfplattor kan snabbt och enkelt bytas ut och/eller anpassas efter den senaste nätverkstekniken.

  2. Utvecklingen går i rasande takt och konkurrensen är hård när det gäller programvara som används i smartphones och surfplattor.

  3. Nyutvecklade sensorer byggs kontinuerligt in i konsumentprodukterna, t.ex. introducerades EKG-mätare i Apple Watch 2018.

  4. Apparna kommunicerar direkt och mycket bra med (molnbaserade) nya generationens stödsystem och operativsystem.

  5. Både inom program- och hårdvara för smartphones och surfplattor är konkurrensen hård när det gäller att lösa utmaningar inom säkerhet och integritetsskydd.

  6. Dagens sjukvårdspersonal har, redan innan man börjar arbeta, ”svart bälte” i att använda smartphones och surfplattor och den bilden förstärks ytterligare för varje generation av läkare och sjuksköterskor som kommer ut i arbetslivet.

Lyckligtvis så är det ganska enkelt att ändra regelverket, om bara viljan finns. Frågan är om Helse-Norge tar det greppet förr eller senare – när privata och internationella sjukhus har fått ännu fler års försprång. Som skattebetalare och potentiell patient vet jag vad jag skulle rekommendera, men så är jag ju inte helt opartisk.

Kontakta oss