Detta händer när anställda får välja mellan PC och Mac

Anställda på företag som har valfrihet säger att man är mer produktiva och kreativa, samtidigt som man samarbetar bättre och känner större stolthet för sin arbetsgivare. Det finns ingen återvändo, valfriheten är viktig när man väljer var man ska arbeta.

Vi på Techstep är övertygade om att medarbetarna arbetar bättre och trivs bättre när man får möjlighet att välja vilka arbetsredskap man ska använda. Denna övertygelse stärks varje dag, vid våra möten med kunderna. Nu har övertygelsen dessutom blivit ”kryddad” av en stor undersökning.

Blir mer produktiva och kreativa

Företaget Jamf har undersökt teknikvalfrihet i 580 företag av olika storlek, över hela världen. Hälften av företagen låter medarbetarna välja mellan PC och Mac som arbetsverktyg och dessa har Jamf tittat närmare på.

  1. 7 av 10 anställda i dessa företag säger att valfriheten bidrar till ökad produktivitet.

  2. Mer än var tredje säger att den möjligheten gör att man samarbetar bättre med sina kolleger, blir mer kreative och även stolta över sin arbetsgivare.

Men man vill inte ha ”Bring Your Own Device”

Detta är argument som vi känner igen från några år tillbaka, när diskussionen handlade om fördelarna med att medarbetarna använder sina egna mobiltelefoner, surfplattor och datorer på arbetet. Bring Your Own Device (BOYD) mötte dock på flera problem kopplade till praktisk drift och säkerhet.

Nu verkar det som om inte ens de anställda vill ha det: 3 av 4 som tillfrågades i undersökningen vill ha tillgång till verktyg från arbetsgivare, medan 1 av 4 hellre tar med egen surfplatta, PC eller Mac. Med andra ord så är det Choose Your Own Device som gäller!

Vi på Techstep tar inte ställning till om PC eller Mac är bäst, det är ett individuellt val. Vi vågar dock påstå att det är mycket riskabel personalpolitik att inte erbjuda valfrihet. 

Valfriheten blir viktig för val av arbetsplats

Anställda i stora företag, mer än 500 anställda, är speciellt engagerade i att få flera alternativ på arbetsverktyg: Bland dessa säger 86 % att valfriheten är viktig för dem och mer än hälften säger att det är mycket eller extremt viktigt för dem.

När man väl har fått smak på valfriheten blir detta viktigt vid val av arbetsgivare. 77 % av dem som arbetar i företag där man kan välja mellan PC och Mac säger att man föredrar arbetsgivare med motsvarande program.

3 av 4 väljer Mac när man kan

Vad väljer de? Bland alla tillfrågade väljer 3 av 4 (72 %) Mac, medan 1 av 4 (28 %) väljer PC. Detta är siffror som vi känner igen från våra kunder i Norge. Vi ser det även på universitet och i hushållen.

Vi på Techstep tar inte ställning till om PC eller Mac är bäst, det är ett individuellt val. Vi vågar dock påstå att det är en mycket riskabel personalpolitik att inte erbjuda valfrihet. Det har länge diskuterats om att bristen på kvalificerad arbetskraft är ett stort problem. Att erbjuda det som allt fler anser som självklart blir därför en viktigt komponent i kampen om de framtida kollegorna. 

Hur ska IT-avdelningen göra för att erbjuda de anställda fler modeller?
Apple har tagit fram en bra vägledning. 

Är du nyfiken på hur ni kan öka valfriheten i ditt företag och hur detta kan genomföras med en låg månadskostnad, utan att belasta IT-avdelningen? 

Kontakta oss