Gartner berömmer Techsteps Managed Mobility Services i ny rapport

I en ny analys från Gartner uppmärksammas Techstep för sina lösningar inom smart hantering av mobila enheter.

– Gartners analys är väldigt uppmuntrande, säger Mads Vårdal, Chief Product Officer på Techstep.

Smartphones, surfplattor och andra mobila enheter har blivit allt viktigare arbetsverktyg för dagens företag.

Många företag har sett att hanteringen av mobila enheter kan förenklas betydligt genom att anskaffning, finansiering, distribution och administration av enheterna läggs ut till aktörer som utför dem som en professionell tjänst. Om det görs på rätt sätt kan en sådan outsourcing vara både vara säkrare och mer ekonomisk för företagen, samtidigt som det innebär många fördelar för slutanvändarna.

Detta har skapat ett behov av oberoende analyser av aktörernas tjänsteutbud. Det internationella analysföretaget Gartner ligger långt framme på detta område och har utvecklat en kategori för den här typen av outsourcing-tjänster, som kallas Managed Mobility Services (MMS).

Målinriktat arbete

I en färsk analys av detta marknadssegment (Gartner Magic Quadrant for Managed Mobility Services, Global) ger de Techstep ett hedersomnämnande, något som gläder Mads Vårdal, Chief Product Officer hos Techstep ASA.

– Techstep har i flera år arbetat målinriktat med att utveckla högkvalitativa tjänster inom detta marknadssegment. Gartners analys är mycket uppmuntrande eftersom den sätter fingret på många av de egenskaper som vi under lång tid har jobbat hårt på att bli bra på.

Det är bakgrunden till att Techstep är en av aktörerna som Gartner i sin analys ger ett hedersomnämnande. Analysbyrån betonar Techsteps ”complete MMS portfolio”, och nämner särskilt Flow-plattformen.

– Gartner har haft en dialog med oss i den här processen, men än viktigare är kanske att de har talat med flera av våra kunder och skaffat sig en helhetsbild av vårt tjänsteutbud. På Techstep har vi en tydlig idé om varför det är viktigt att skapa stabila koncept för varje komponent i vårt tjänsteutbud. Att kunderna nu säger till en så viktig aktör som Gartner att detta är värdefullt för dem betyder mycket för oss, säger Vårdal.

Expertis inom affärsstrategi

I sin analys har Gartner undersökt aktörer som levererar MMS som en tjänst på företagsmarknaden, det vill säga ansvarar för anskaffande av mobila enheter, daglig IT-administration och support för enheterna, samt uppgifter såsom kostnadshantering, finansiering, asset management, logistik m.m.

– Vissa av dessa tjänster har traditionellt levererats av telekombolagen själva, och några av dessa bolag är fortfarande stora internationella aktörer på området. Men vi ser att allt fler kunder delar vår uppfattning att en effektiv hantering av smartphones handlar mindre om telekom och mer om affärsprocesser eller till och med affärsstrategi. För dessa kunder är det viktigt att ha objektiva, erfarna rådgivare som har en helhetssyn, eller en agnostisk syn, på deras behov, säger Vårdal.

Det sistnämnda är något som Techstep lägger stor vikt vid, även om det innebär mer arbete och lite mer komplexitet för dem som leverantör.

– På flera områden, som till exempel säkerhet och programvara, är det viktigt för oss att kunna vara agnostiska. Vi måste ha ingående kunskaper om flera olika konkurrerande lösningar så att vi kan ge kunderna objektiva råd om vad som kommer att fungera bäst för dem. På många sätt hade det varit enklare att begränsa antalet partners, men det hade inte resulterat i lika bra lösningar för kunderna, avslutar Vårdal.

Vårdal rekommenderar att man läser om varför MMS är relevant för allt fler företag, liksom värdet av att hantera mobila enheter mer lönsamt, säkert och hållbart. Du kan läsa mer om det här.