En partner för nästa generations skolledare

Högre mål för elevens inlärning ställer nya krav på skolutveckling. Korrekt genomförd är digitalisering en förutsättning för att nå målen och det är skolledningen som måste gå i täten.

 

Ny teknik, ny kunskap och nya utmaningar gör att det samhälle och arbetsliv som dagens elever ska bli en del av, kommer att se helt annorlunda ut än idag. Därför behöver vi barn och unga som reflekterar, är kritiska, utforskande och kreativa. Allt detta börjar med ny och relevant undervisning – med mer deltagande och djupgående kunskap för eleverna.

Förutsättningen för att lyckas


Digitalisering är ett sätt att uppnå dessa mål. Men det räcker inte att bara byta ut tavlan och papper mot digitala hjälpmedel. Vi är långt ifrån ensamma om att anse att nya ambitioner och krav för undervisning och skolutveckling förutsätter en bredare och mer nyanserad inställning till digitalisering.

Problemställningen är hur digitaliseringen ska utföras för att lyfta elevernas utbyte av inlärningen.

Det handlar alltså inte längre om att skolan ska digitaliseras. Problemställningen är hur digitaliseringen ska utföras för att lyfta elevernas utbyte av inlärningen. Svaret på frågan hur, börjar med en vision där skolledningen måste ta initiativet för att säkerställa bästa möjliga genomförande och bästa effekt av investeringarna.

Techstep Skola

 

Ett erbjudande baserat på erfarenhet och pedagogisk insikt


Vi på Techstep har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom både offentlig och privat sektor med allt från att skapa en digital strategi till att konkret genomföra strategin med hjälp av marknadens bästa, tillgängliga teknik. Vi börjar alltså med rådgivarens oberoende, expertkunskap och erfarenhet, därifrån går vi vidare för att leverera ett heltäckande paket av standardprodukter med "best in class"-funktionalitet och säkerhet.

Vi har utvecklat ett heltäckande koncept och anställt pedagogiska resurser.


För att anpassa vårt erbjudande efter grundskolans och gymnasieskolans behov har vi utvecklat ett heltäckande koncept och anställt pedagogiska resurser. Vi har skapat en leverans som hanterar allt från strategiska beslut till praktiska utmaningar – från skolledning, via IT-avdelning och ut till lärarna i klassrummet. För skolledningen lyfter vi speciellt fram rådgivning och planering.

Det viktigaste av allt är att, det som vi levererar har elevernas deltagande i den egna inlärningen som en grundläggande komponent. Det vi fokuserar mest på att uppfylla är tillgänglighet för alla, kreativitet och mobilitet som stöds av strikta krav på både säkerhet och integritetsskydd. 

 

En totalleverans som är anpassad efter skolans behov

Vi erbjuder en fullständig leverans med allt som behövs för att eleverna ska få en bättre skoldag med hjälp av surfplattor, tillhörande programvaror och manageringsverktyg.

  1. Strategimöten och kartläggning av den digital mognadsgraden för att ta fram konkreta planer för genomförande.

  2. Kommunen kan vara säker på att den bygger på världsledande integritetsskydd och säkerhet.
    Finansieringen bygger på månadsbaserade användarkostnader och i väldigt låg grad initiala investeringar.

  3. IT-avdelningen behöver inte bekymra sig om varken kapacitet för grundläggande infrastruktur (t.ex. WiFi), support, administration eller anslutning till kundportalen Feide – det tar vi hand om.

  4. Techstep står för den praktiska utbildningen och vägledning för lärare och etableringen av användarforum för utbyte av erfarenheter.
    Dessutom står vi för livscykeladministration av utrustningen.

Läs mer om Education by Techstep på vår Norska sida

Kontakta oss