Avstå eller investera? Både och, tack!

Lågkonjunktur öppnar för möjligheter, men trots det behöver företag fokusera på att begränsa kostnader snarare än att göra IT-investeringar som stärker konkurrenskraften. Med Flow by Techstep kan företag göra både och - samtidigt.

Kriser blir ofta en brytpunkt som gör det enklare att driva igenom diskussioner, ta sig över hinder och driva saker högre upp på agendan. För att vara krass - få saker gjort som man alltid vetat behöver göras, men inte prioriterat. Det är därför viktigt att inte låta en nyttig kris gå till spillo.

Att utnyttja krisens möjligheter kräver dock ofta investeringar. Antingen i ny utrustning för att arbeta smartare mobilt, i uppgraderingar för att utnyttja samarbetsmöjligheter eller investeringar i andra digitala verktyg. Men, även om alla inblandade ser att åtgärderna kommer löna sig och stärka konkurrenskraften på längre sikt, kan krisen göra att kortsiktiga utgifter blir för svåra att hantera. Och istället struntas i. Vi på Techstep vet hur företag kan lösa den här utmaningen.

 

Kostnadsbesparingar med Flow

De flesta större företag tillhandahåller smartphones till sina anställda, men varför ska verksamheten äga dessa och hantera alla dolda kostnader som medföljer en sådan modell? Det finns idag egentligen inte någon anledning till det.

Många av oss är vana vid att betala operatörerna för vår användning av röst- och datatrafik, oavsett om vi gör det månadsvis eller kvartalsvis. Idag kan företag göra detsamma genom att hyra de anställdas mobiltelefoner enligt samma modell: Istället för att göra stora investeringar i förväg, eller omfattande processer varje gång mobila enheter måste bytas ut, får du alla kostnader fördelade på en månadsräkning. Istället för kapitalbindning och avskrivningar får du förutsägbara kostnader som kan anpassas när företaget växer och utvecklas.

En annan anledning till att företag kan göra kostnadsbesparingar med hjälp av Flow är att flera av arbetsuppgifterna som görs manuellt idag istället kan skötas digitalt. Kanske dessutom med bättre resultat i slutändan. Till exempel, om företagets anställda har arbetsuppgifter som kräver pärmar, block, manualer eller en bärbar dator, som lika gärna skulle kunna göras på en surfplatta kan företaget göra kostnadsbesparingar. Då finns det heller ingen anledning att vänta med att göra den här förändringen. Med Flow by Techstep får du alltså inte bara enheterna finansierade, utan också ett komplett paket för att styra och hantera dem.


Dolda driftkostnader

En omorganisering av den här typen medför även andra fördelar. Flow har en funktion som automatiskt separerar kostnader som företaget inte täcker (som till exempel betalsamtal eller röstningar i Idol), vilket förenklar ekonomiavdelningens vardag. Företaget får också en portal där den anställde kan hantera enheter och abonnemang på egen hand, som i slutändan ger IT-avdelningen mindre arbete och större säkerhet.

Företagets anställda får dessutom en skräddarsydd webbutik där de fritt kan välja mellan de standardmodeller som företaget har valt ut (eller betala lite extra för att få en bättre modell), vilket minskar den interna administrationen. Flow tillhandahåller även allt som behövs för den mobila utrustningen när anställda avslutar eller påbörjar sitt arbete - eller om olyckan är framme och enheten behöver service.

De många och starka fördelar för IT- och ekonomi-avdelningen som Flow by Techstep erbjuder gör tjänsten till ett väldigt förmånligt paket, även under normala omständigheter. Det här kan vara just den lösningen som du behöver för att rusta dig inför vardagen som väntar när krisen är över.